Koncert Integracyjny pn „Miłością żyć” oraz Jubileusz 70-lecia powstania i działalności Domu Pomocy Społecznej w Moryniu [foto]


Dnia 7 czerwca 2019r. w ogrodzie rekreacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Moryniu odbyło się spotkanie integracyjne pn.”Miłością Żyć”. Było ono uroczystością otwierającą obchody Jubileuszu 70 -lecia działalności Domu Pomocy Społecznej w Moryniu prowadzonego od 1949 roku przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego. 
Po powitaniu licznie przybyłych gości, a przede wszystkim świadków historii : siostry, pracowników i mieszkańców Domu, odczytany został krótki rys tej 70- letniej historii. Następnie wszyscy zaproszeni zostali do udziału w uroczystej Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem Metropolity Diecezji szczecińsko – kamieńskiej ks.abp Andrzeja Dzięgi. Po radosnym dziękczynieniu Przełożona Generalna Zgromadzenia Matka Anuncjata Zdunek wraz z Siostrą Dyrektor DPS Małgorzatą Kałdowską podziękowały za ten głęboki wymiar świętowania jakim jest obecność i wspólna modlitwa, natomiast zaproszeni goście złożyli ciepłe życzenia, kwiaty i upominki – na dalsze lata tak pięknej posługi. Również Siostra Dyrektor wręczając symboliczne białe róże w imieniu własnym i minionych pokoleń, wyraziła bardzo serdeczne podziękowania za pisanie tej pięknej historii poprzez ducha miłości - mieszkańcom, siostrom i pracownikom obecnie pracującym oraz będącym już na zasłużonym odpoczynku /emerytom, rencistom/.


Nastąpił czas wspomnień i wspólnych zdjęć. Piękna całej uroczystości dodał Pan Bóg łaskawym , mniej upalnym słońcem, oraz entuzjazm zespołu „Siewcy Lednicy”. Świętowanie nabrało rozmachu i przy skocznych rytmach przed sceną zrobiło się tłoczno. W przerwie koncertu można było się posilić, a na deser zespół zagrał oczywiście tradycyjne „Sto lat” i zaprosił do wspaniałego jubileuszowego tortu. Wszyscy świetnie się bawili, nasz ogród zamienił się w lednicke pola, na których co roku odbywają się Dni Młodych. Na zakończenie spotkania Siewcy wyśpiewali poruszającą modlitwę Koronką do Miłosierdzia Bożego. Ich obecność i koncert był wspaniałym upominkiem dla naszych mieszkańców i wszystkich gości z nami świętujących.

Całe spotkanie odbyło się w bardzo serdecznej atmosferze. Słodkim akcentem były również okazjonalne krówki z logo naszego Domu i Zgromadzenia Sióstr oraz pamiątkowe magnesy z Jubileuszowym wizerunkiem. Chwile wspomnień odnaleźć można było w kąciku historycznym oglądając zdjęcia i kroniki również z minionych 70 lat. Dodatkowo przygotowano również wystawę prac wykonanych na zajęciach terapeutycznych przez naszych mieszkańców.

Wszyscy obecni stworzyli piękny klimat radości ze wspólnego spotkania – to my piszemy kolejną historię. Koncert zorganizowany został ze środków: PFRON, prowadzącego Dom Pomocy w Moryniu Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego oraz indywidualnych sponsorów. Wszystkim serdecznie dziękujemy ! Patronat nad koncertem objęli: ks. abp. Andrzej Dzięga oraz TVP Szczecin. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz Zgromadzenia,powiatu, gminy, PFRON, instytucji i organizacji z region, , emeryci i renciści oraz grupy z zaprzyjaźnionych placówek oraz współpracujący z Domem kapłani, siostry z Karwowa, Niegowa( k.Warszawy) i Pruszkowa wraz z podopiecznymi, młodzież i społeczność lokalna.


Uczestnikami spotkania byli mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej, placówek terapeutycznych oraz warsztatów terapii z terenu powiatu oraz dalszego regionu Polski (łącznie ponad 300 osób, w tym niepełnosprawnych 200 osób).


tekst i fot. dostarczone
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza