Wójt jednogłośnie otrzymała absolutorium [foto]


Władze gminy Stare Czarnowo otrzymały absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok. Radni jednogłośnie udzielili go wójt Marzenie Grzywińskiej podczas siódmej sesji rady gminy, która odbyła się we wtorek, 25 czerwca .Głosowanie poprzedziła prezentacja raportu o stanie Gminy Stare Czarnowo. To efekt zmian w ustawie o samorządzie gminnym. To jednak sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok było najważniejszym punktem obrad.

Głosowanie zostało poprzedzone przedstawieniem pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stare Czarnowo z wykonania budżetu za 2018 rok. W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Za udzieleniem absolutorium głosowało 13 radnych.

To kolejny rok, kiedy wójt Starego Czarnowa otrzymała absolutorium, będącym potwierdzeniem przez radę gminy, że władze gminy prawidłowo zrealizowały budżet gminy, czyli zgodnie z prawem wydały publiczne pieniądze.

Zgodnie z przedstawionym sprawozdaniem rocznym za 2018 rok, na koncie gminy zgromadzonych było ponad 3,3 mln zł. Wynik budżetu Gminy Stare Czarnowo po roku 2018 zamknął się z deficytem w wysokości 1,68 mln zł, przy planowanym deficycie ponad 4,7 mln zł.

Dochód budżetu wyniósł prawie 19,5 mln zł tj. 101,7% planu rocznego, a wydatki ponad 21,1 mln zł tj. 88,3% planu rocznego.
fot. UG Stare Czarnowo
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza