Otrzymają pieniądze na poprawę sportowej infrastruktury [foto]


We czwartek 25 lipca w w Urzędzie Gminy Widuchowa nastąpiło podpisanie umowy na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury sportowej na kompleksach sportowych w gminie Widuchowa”.W wyniku uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z 30 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszarów województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej.

W imieniu Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego umowę podpisał Jarosław Rzepa - Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, a w imieniu Gminy Widuchowej Anna Kusy-Kłos.

W ramach realizacji zadania zostaną wykonane następujące przedsięwzięcia:
  • Remont budynku szatni sportowej w miejscowości Krzywin,
  • Remont pokrycia dachowego,
  • remont elewacji z malowaniem,
  • remont elementów wewnętrznych szatni,
  • Odnowienie nawierzchni boisk sportowych w miejscowościach Krzywin i Widuchowa tj.
  • konserwacja boisk z trawą syntetyczną z uzupełnieniem granulatu w m. Krzywin i Widuchowa,
  • czyszczenie mechaniczne boisk wielofunkcyjnych w m. Krzywin i Widuchowa,
  • Remont chodnika przy szatni sportowej,
  • Naprawa bramy wejściowej do kompleksu sportowego w Krzywinie.
Inwestycja będzie sfinansowana z budżetu gminy oraz ze środków przyznanych przez Urząd Marszałkowski w wysokości 9 200,00 zł. Całkowity koszt zadania to kwota 20 000 zł,


Widuchowa.plRedakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza