200 000 nowych prosuentów dostanie po 5000 złotych. Rusza program "Mój Prąd"


NFOŚiGW podał pierwsze szczegóły dotyczące programu Mój Prąd. Termin ogłoszenia naboru i początek przyjmowania wniosków planowany jest na przełom sierpnia i września 2019 roku. Nabór wniosków będzie prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW. Już teraz można montować instalację!

- Program zakłada dotacje dla 200 tysięcy nowych prosumentów, co w przełożeniu na bardzo dynamiczny wzrost zainteresowania fotowoltaiką program nie potrwa zbyt długo, dlatego trzeba się śpieszyć - mówi Jakub Bednarek z firmy Pitern.

Nie przegap okazji!

Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej. Program skierowany jest do gospodarstw domowych, a więc do osób fizycznych, które są stroną umowy przyłączeniowej. Wysokość dofinansowania w formie bezzwrotnej (dotacja) nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych, jednak maksymalna kwota dotacji to 5 tys. zł. W skład kosztów kwalifikowanych wchodzą koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej.

Firma Pitern jako lider na rynku jest przygotowana na rządowy program, który nie będzie trwał zbyt długo. Przedsiębiorstwo dysponuje kilkunastoma ekipami instalatorów. Z usług firmy Pitern skorzystało już wielu mieszkańców powiatu gryfińskiego i myśliborskiego. 

Najważniejszą informacją jest jednak to, że nie trzeba czekać na nabór wniosków, już można montować instalację a następnie starać się o dofinansowanie. To kolejna forma wsparcia, ponieważ jest jeszcze ulga termomodernizacyjna w podatku dochodowym. 

Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, nie może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu „Mój Prąd”;

Papierowe wnioski w NFOŚiGW

Wnioski o dofinansowanie składane będą z formie papierowej. Można je przesłać np. pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w NFOŚiGW. Kwalifikacja kosztów od dnia 23.07.2019 (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury).

Ważną informacją jest, że projekt nie może zostać zakończony (instalacja przyłączona przez OSD) przed ogłoszeniem naboru. Projekt musi być jednak zakończony na moment składania wniosku o dofinansowanie. To znaczy wnioski mogą być składane po zakupie i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji).
Osoba zainteresowana dofinansowaniem, będzie musiała złożyć wniosek o dofinansowanie, który po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność.


Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć:
fakturę za zakup i montaż instalacji PV,
dowód zapłaty faktury,
dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach NFOŚiGW);
Tylko nowe urządzenia i tylko nowe instalacje

NFOŚiGW wyjaśnia, że dofinansowanie może być udzielone jedynie na nowe urządzenia (wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przed instalacją). Projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji PV. NFOŚiGW nie przewiduje stosowania zabezpieczeń udzielonego dofinansowania.

Informację dodatkowe można uzyskać w firmie: 

piTERN Sp.z.o.o
ul. Serdeczna 8 Wysogotowo
62-081 Przeźmierowo k. Poznania
tel. 603-304-431,
61 679 14 14,
www.pitern.pl, info@pitern.pl
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza