Poszanowanie energii i energetyka odnawialna w agroturystyce regionuEnergia odnawialna, czyli uzyskiwana z naturalnych procesów przyrodniczych, odgrywa coraz większą rolę także w agroturystyce. Odnawialne źródła energii są godną rozważenia alternatywą dla tradycyjnych - wyczerpujących się - źródeł, jakimi są paliwa kopalne. Poniżej m.in. prezentujemy wybrane przykłady ich wykorzystywania w agroturystyce. Konieczność poszukiwania alternatywnych źródeł energii 


Stare elektrownie ulegają zużyciu, a tradycyjnych w Europie buduje się coraz mniej. Przewiduje się, że za 3-4 lata w Polsce może zabraknąć energii elektrycznej, dlatego wzrasta znaczenie odnawialnych źródeł energii w najróżniejszych branżach, m.in. w agroturystyce. 

Inwestowanie w systemy pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł ma w obiektach turystycznych charakter zarówno ekonomiczny, jak i społeczny, a także działa korzystnie na wizerunek i reklamę obiektu oraz jego właściciela lub managera. Jedną z korzyści wdrożenia technologii OZE jest bowiem wzrost atrakcyjności turystycznej regionu. 


Energia ze słońca, wiatru i gruntu 


Zasoby odnawialnych źródeł energii są uzupełniane w sposób naturalny, co sprawia, że można uznać je za niewyczerpalne. W Polsce energia ze źródeł odnawialnych pochodzi z wiatru, promieniowania słonecznego - można z niego wyprodukować ciepło lub energię elektryczną oraz zasobów geotermalnych (z wnętrza Ziemi), wodnych, biogazu, biopaliw ciekłych i stałej biomasy. 

W agroturystyce wykorzystywane są głównie źródła pochodzące ze słońca i wiatru. Stają się one coraz bardziej popularne, gdyż w miejscach, do których udajemy się na urlop, ekologia jest w cenie. 


Zapotrzebowanie obiektów turystycznych na energię elektryczną 


Każdy hotel, motel, pensjonat czy ośrodek agroturystyczny potrzebuje stałego dostępu do energii elektrycznej. Im więcej przebywa w obiekcie gości, tym większe jest jego zapotrzebowanie na energię - nawet przy niepełnym obłożeniu pracują urządzenia elektryczne i uruchamiane jest oświetlenie budynku oraz terenu. 

Wszystko to sprawia, że każdy obiekt hotelarski ponosi stosunkowo wysokie koszty stałe, niezależnie od zysków. Konkurencja w branży turystycznej jest z kolei duża, dlatego uwagę zwracają obiekty, które czymś się wyróżniają - m.in. działaniem proekologicznym. Jednym z nich jest pozyskiwanie np. w posiadłości agroturystycznej energii z odnawialnych źródeł. 

OZE warto wykorzystywać na terenach o walorach przyrodniczych i turystycznych, w instalacjach o niedużej skali, dostosowanej do zasobów i możliwości regionu. Alternatywne źródła energii świetnie wpisują się w ideę agroturystyki, gdzie właściciel ośrodka korzysta z wytworzonej energii i oferuje usługi turystyczne. 


Wykorzystanie OZE w agroturystyce 


Możliwości rozwoju mikroinstalacji w energetyce odnawialnej są w Polsce duże i coraz chętniej wykorzystywane. Budynki można zaprojektować w taki sposób, aby wykazywały jak najmniejsze zapotrzebowanie na energię wykorzystywane do ich ogrzania. Kolektory, turbiny wiatrowe, ogniwa fotowoltaliczne, baterie słoneczne czy wiatraki mogą produkować energię w hotelu, zajeździe czy gospodarstwie agroturystycznym. 

Zainteresowanie obiektów agroturystycznych OZE wynika głównie z chęci obniżenia kosztów pozyskiwania energii służącej do zasilania i ogrzewania budynków, wzrostu bezpieczeństwa energetycznego, uniezależnienia się od dostawców energii, a także poprawy wizerunku obiektu. Motywacja inwestowania w OZE ma zatem zwykle podłoże ekonomiczne i ekologiczno-marketingowe. 


Alternatywne rozwiązania ekologiczne - przykłady 


Instalacje solarne. Energetyka słoneczna budzi duże oczekiwania ze wszystkich OZE, gdyż jest łatwo dostępna, a jej zasoby są ogromne. Należy do tzw. czystej technologii, czyli nie produkuje groźnych zanieczyszczeń. Technika solarna powoli zastępuje tradycyjne bojlery zasilane energią elektryczną dla potrzeb ciepłej wody użytkowej i ogrzewania wody w basenie. Nowoczesne urządzenie składa się m.in. z kolektorów lub baterii słonecznych. Przy dużym nasłonecznieniu woda może zostać podgrzana do temperatury 80°C w ciągu 3-4 godzin i w okresie od kwietnia do października instalacja ta jest wystarczająca, a w sezonie zimowym wspomaga ją centralne ogrzewanie. 

Konwektory elektryczne. Szeroka oferta usług proponowana w licznych ośrodkach agroturystycznych wymaga ogrzewania budynków także w sezonie zimowym. Można do tego wykorzystać konwektory elektryczne, a także specjalne kotły, w których za surowce energetyczne służą pelety drzewne, ziarno owsa lub ekogroszek. 

Fotowoltaika. W obiektach hotelarskich można też zainstalować instalację fotowoltaiczną, która współpracuje z siecią elektroenergetyczną. Obejmuje ona monokrystaliczne moduły i trójfazowe falowniki na wzniesieniu. Naturalne pochylenie terenu jest wykorzystywane podczas budowy instalacji, gdyż poszczególne moduły są montowane równolegle do podłoża. 

Inne. Można też korzystać z innych coraz popularniejszych odnawialnych źródeł energii, m.in. pompy ciepła typu powietrze-woda, urządzenia do odzyskiwania ciepła z wód ściekowych itd. 


Konkurs „Pokaż swoje OZE!” 


Osoby posiadające własną instalację odnawialnych źródeł energii, mogą wziąć udział w konkursie „Pokaż swoje OZE!” organizowanym na terenie województwa zachodniopomorskiego. Należy ją sfotografować i krótko scharakteryzować, a następnie wysłać na adres: konkurs-oze@ine-isd.org.pl. Swoje projekty można wysłać do końca września. 

Po więcej szczegółów i informacji zapraszamy na stronę http://chronmyklimat.pl

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza