Karta EKUZ – dlaczego warto ją mieć w podróży?


Wyrobienie karty EKUZ nie jest obowiązkowe podczas wyjazdu za granicę. Warto jednak pamiętać, że Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest całkowicie bezpłatna, a wniosek o jej wydanie może złożyć każda osoba posiadająca ubezpieczenie zdrowotne w NFZ. Dowiedz się, dlaczego w podróży warto mieć EKUZ. 


Do czego uprawnia EKUZ? 


Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego uprawnia do korzystania z usług medycznych w ramach ubezpieczenia publicznego poza granicami Polski. Obowiązuje ona na terenie całej UE (dodatkowo także w Norwegii, Szwajcarii, Liechtensteinie i Islandii). Karta EKUZ zapewnia podstawową opiekę medyczną – dokładnie taką samą, jaką mają zagwarantowani obywatele kraju, w którym będziemy przebywać. Poszczególne państwa mają nieco inaczej zorganizowaną publiczną służbę zdrowia, dlatego niektóre usługi, które w Polsce są bezpłatne, mogą okazać się płatne (np. we Francji obywatele samodzielnie pokrywają 30% honorarium lekarza). Dowiedz się więcej co to jest karta EKUZ na stronie ekuz.com.pl


Dlaczego warto zadbać o EKUZ na zagranicznych wakacjach? 


Wyrobienie karty EKUZ nie jest obowiązkowe. Nie warto jednak rezygnować z tej ochrony, gdy planujemy zagraniczne wakacje czy weekendową wycieczkę do krajów UE. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego potwierdzi, że posiadamy ważne ubezpieczenie zdrowotne w NFZ. W zagranicznej placówce zdrowia pracownik nie ma możliwości samodzielnego sprawdzenia, czy posiadamy ubezpieczenie (tak, jak to ma miejsce w Polsce). Wyrobienie karty EKUZ jest proste i szybkie, dlatego nie warto z niej rezygnować. Wystarczy złożyć wniosek w odpowiednim oddziale NFZ. Przykładowo mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego szczegółowe informacje mogą uzyskać na temat karty EKUZ w Szczecinie na https://ekuz.com.pl/ekuz-w-szczecinie

Na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia dostępne są adresy oddziałów regionalnych w poszczególnych województwach, gdzie można wyrobić EKUZ. Wnioski dostępne są online - wystarczy je wydrukować, wypełnić i dostarczyć do placówki właściwej dla naszego miejsca zameldowania. 

Posiadanie karty EKUZ pozwoli nam skorzystać z pomocy medycznej (lekarskiej, pielęgniarskiej, ambulatoryjnej) na preferencyjnych warunkach. Przypadkowa kontuzja, kolizja, choroba lub inne zdarzenie losowe będzie wtedy mniej stresujące, ponieważ usługi medyczne w wielu krajach europejskich są o wiele droższe niż w Polsce. Wprawdzie wiele usług nie zostanie całkowicie pokrytych z ubezpieczenia (np. w Niemczech za każdy dzień pobytu w szpitalu należy zapłacić 10 euro), ale i tak koszty będą niższe niż w przypadku braku ubezpieczenia.

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza