Powstanie nowa linia energetyczna


Tomasz Hinc Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję w sprawie powstania  linii przesyłowej „ Krajnik – Baczyna”.


Zakres inwestycja obejmuje budowę odcinka nowej dwutorowej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 400 kV relacji Krajnik-Baczyna wraz z traktami światłowodowymi, przebudowę linii 400 kV Plewiska-Krajnik oraz Krajnik-Morzyczyn, a także demontaż odcinka wyeksploatowanej linii elektroenergetycznej 220 kV Krajnik-Gorzów.

Dzięki tej inwestycji znacząco poprawi się jakość sieci przesyłowych oraz zmniejszy się ryzyko awarii, a co za tym idzie - przerw w dostawach prądu.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza