Rewitalizacja społeczna w Moryniu [foto] [video]

 
Uczestnicy Projektu "Społeczna Rewitalizacja" na terenie gminy Moryń czyli liderzy, wolontariusze oraz uczestnicy programu mieli okazję uczestniczyć w kolejnych warsztatach, tym razem w Mirowie w sobotę i niedzielę 24-25 SIERPNIA 2019.

Program szkolenia to: Proces grupowy, współpraca w grupie, role grupowe, analiza własnego potencjału, konflikt w grupie, radzenie sobie z konfliktem, style kierowania zespołem.W tajniki tych zagadnienie wprowadzała przedstawicieli sołectw Mirowo, Witnica, i Klępicz wprowadzała Pani Monika Baszak przedstawiciel partnera w rewitalizacji firmy 4C Centrum Ekonomii Społecznej.

Zajęcie opierały się zadaniach wymagających współpracy w grupie, podziale zadań i procesach twórczego myślenia.

Uczestnicy wypełniając proste ankiety dowiedzieli się wiele o swoich predyspozycjach i umiejętnościach pracy w zespole.


Było to jedno z cyklu szkoleń, które są uzupełnieniem do projektów inwestycyjnych mających powstać na terenie sołectw Mirowo, Witnica, Klępicz i Bielin.

tekst i fot. dostarczone
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza