Reklama [góra]Dzień Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk


Dzień Dzikiej Fauny, Flory i Naturalnych Siedlisk jest obchodzony 19 września. Ustanowiła go Unia Europejska w ramach przypominania krajom członkowskich, jak ważne jest dbanie o przyrodę, jak istotną rolę pełni dzika natura i naturalne siedliska oraz jakie obowiązki ma każdy rząd i każdy obywatel wobec ochrony przyrody. Ten dzień to także święto obszarów Natura 2000. 

Bądź blisko natury! 

Warto być blisko natury, ale też pamiętać o jej ochronie i właściwym zachowaniu w niektórych miejscach będących ostojami przyrody. Dzika flora i fauna oraz naturalne siedliska to specyficzne miejsca, do których człowiek albo nie ma wstępu, albo ma w sposób ograniczony. Dzięki różnym inicjatywom infrastrukturalnym można jednak czasem znaleźć się tak blisko przyrody, jak to możliwe. Niedługo powstanie przykład takiego projektu w Giżycku. Kompleks rekreacyjny wraz z restauracją ma zostać stworzony wprost na wodzie: na jeziorze Niegocin, koło molo w Giżycku. „Wodny Świat” będzie kompleksem skupionym wokół wody. To niesamowita inwestycja obejmująca m.in. przestrzeń do smakowania ryb w restauracji na wodzie, Centrum Rekreacji i Edukacji czynne nie tylko w wakacje, przystań dla gondoli prosto z Włoch i inne. 

Jednym z inwestorów „Wodnego Świata” jest Robert Lewandowski. To najbardziej znany polski piłkarz, robiący karierę za granicą. Fani uwielbiają obstawiać, ile bramek strzeli „Lewy”. Zawsze, gdy napastnik gra w Bayernie czy polskiej reprezentacji, można stawiać kupony na liczbę zdobytych przez niego goli – taka możliwość jest u wielu bukmacherów, w tym na Betclic. Betclic wrócił do Polski po kilku latach niebytu i oferuje swoje usługi graczom, zarówno fanom Lewandowskiego, jak i innych piłkarzy albo dyscyplin sportowych. Fani mogą postawić na „Lewego” w zakładach u buka, a „Lewy” – jak widać – stawia chętnie na promocję rekreacji w naturalnym środowisku przyrodniczym! 

Dzień Dzikiej Fauny, Flory i Naturalnych Siedlisk 

Konwencja o ochronie dzikiej flory i fauny europejskiej oraz siedlisk przyrodniczych została ustanowiona już w roku 1979, w Bernie, po latach negocjacji prowadzonych przez Radę Europy. Trzy lata później weszła w życie, zaś Polska ratyfikowała ją pierwszego dnia stycznia 1999 roku. Oznaczało to, że od tej pory nasz kraj zobowiązuje się do ochrony cennych elementów przyrody, które są zagrożone, a także do dbania o różnorodność biologiczną w naturze. Sam dzień Dzikiej Fauny, Flory oraz Naturalnych Siedlisk obchodzony jest 19 września, bo właśnie tego dnia, 40 lat temu, podpisano Konwencję Berneńską. To święto ma przypominać o tym dokumencie, a przede wszystkim o zobowiązaniach ciążących na ratyfikujących go krajach. 

Ważna rola dzikiej flory i fauny 

Dzika flora i fauna odgrywają niebagatelną rolę w utrzymaniu równowagi biologicznej będącej naturalnym dziedzictwem o wartości estetycznej, przyrodniczej, naukowej, rekreacyjnej, gospodarczej i kulturowej. Szczególnie istotne jest pamiętanie o tym teraz, gdy rozrastające się miasta wraz z infrastrukturą drogową, osiedlami domów, terenami przemysłowymi powodują konieczność przekształcania terenów rolniczych w miastowe, regulowania naturalnych rzek, osuszania terenów podmokłych etc. Te czynności doprowadzają do ograniczania przestrzennego naturalnych siedlisk albo nawet zanikania tych terenów. Zmniejsza się liczebność gatunków dzikiej fauny i flory. Działalność człowieka wypiera naturę. 

Obszary Natura 2000 

Siedliska naturalne oraz gatunki flory i fauny chronione są w ramach tzw. obszarów Natura 2000. W Polsce jest obecnie 849 obszarów siedliskowych oraz 145 obszarów chroniących ptaki. Zajmują one 1/5 powierzchni kraju. 

Program Natura 2000 opiera się na dwóch dyrektywach unijnych: 

  • Tzw. Dyrektywa ptasia (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa), która określa kryteria do wyznaczania ostoi dla gatunków ptaków zagrożonych wyginięciem.

  • Tzw. Dyrektywa siedliskowa (Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory), która ustala zasady ochrony pozostałych gatunków zwierząt, a także roślin i siedlisk przyrodniczych oraz procedury ochrony obszarów szczególnie ważnych przyrodniczo. 

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.