Gminy i powiat otrzymają dofinansowanie na remonty dróg [foto]W czwartek 19 września w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie zostały podpisane umowy na dofinansowanie inwestycji na drogach gminnych i powiatowych z Funduszu Dróg Samorządowych.

Pieniądze zostały przyznane dla Powiatu Gryfińskiego oraz gmin Chojna, Mieszkowice, Widuchowa i Gryfino. Poniżej przedstawiamy listę realizowanych inwestycji:

  • przebudowę ulicy Jaśminowej w Żórawkach – dofinansowanie z FDS dla powiatu gryfińskiego wynosi 2,1 mln zł; całkowita wartość inwestycji to 3 mln zł;
  • przebudowę drogi gminnej nr 410031Z łączącej miejscowość Steklinko z drogą wojewódzką nr 121. Dofinansowanie z FDS dla Gminy Gryfino wynosi 4,2 mln zł; wartość inwestycji to 8,4 mln zł;
  • przebudowę drogi nr 427006Z ul. Dojazdowa w miejscowości Chojna. Dofinansowanie z FDS dla Gminy Chojna wynosi 529,5 tys. zł; wartość inwestycji: 882,5 tys. zł;
  • budowę nawierzchni dróg osiedlowych z dwustronnych chodnikiem z kostki betonowej na ulicach Kazimierza Jagiellończyka, Władysława Jagiełły i Królowej Jadwigi w Mieszkowicach z uwzględnieniem miejscowych uwarunkowań - etap I ul. Królowej Jadwigi i częściowo ul. K. Jagiellończyka. dofinansowanie z FDS dla Gminy Mieszkowice wynosi 542 tys. zł; wartość inwestycji: ponad 1 mln zł;
Prześlij komentarz

Nowsza Starsza