Reklama [góra]Jest zgoda na przejęcia szpitala w Gryfinie i Dębnie.


Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie wyraziła zgodę na przejęcia szpitala w Gryfinie i Dębnie. Jest to kolejny ważny krok w procesie konsolidacji placówek ochrony zdrowia w regionie. Posiedzenie odbyło się 10 września 2019 roku.

- Szpitale będą się uzupełniać w zakresie świadczeń medycznych a pacjenci będą czuli się bezpieczniej. Nie ma lepszej drogi dla pacjentów i samego szpitala powiedział Rafał Mucha poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej obecny na posiedzeniu Rady Społecznej Szpitala.

Warunkiem przejęcia szpitala w Dębnie jest całkowite oddłużenie. Wcześniej Powiat Myśliborski, Gmina Dębno, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie oraz Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty sp. z o.o. zawarły stosowny list intencyjny, w którym zadeklarowały współpracę w celu realizacji działań zmierzających do stworzenia jak najlepszych warunków i zapewnienia stabilności udzielania świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Szpitala w Dębnie.

- Zgoda Rady społecznej to kolejny ważny krok na drodze do zapewnienia właściwych warunków do realizowania świadczeń medycznych dla mieszkańców powiatu Gryfińskiego i Myśliborskiego. Będę wspierał ten proces. Oceniam, że jest to najlepsze z możliwych rozwiązań, które zapewni rozwój placówek powiatowych w oparciu o potencjał szczecińskiego szpitala dodał poseł.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.