Na rowerach promują współpracę polsko-niemiecką [foto]


Okrzykami i piosenkami w języku niemieckim szczecińscy uczniowie żegnali uczestników wyjątkowego rajdu INTERREG TOUR 2.0. Licząca aż 468 km i podzielona na 4 etapy wyprawa, zaczęła się w Alhbeck, a zakończy w Gorlitz. Jej celem jest promocja współpracy na polsko-niemieckim pograniczu.

- Pogoda wam nie straszna. Cieszę się, że tego typu inicjatywa trans graniczna jest realizowana, że tych pomysłów na spędzanie wolnego czasu po obu stronach Odry jest coraz więcej. Konsekwentnie budujemy naszą sieć tras rowerowych Pomorza Zachodniego, ale staramy się również integrować przygraniczne szlaki rowerowe. Takim projektem jest modernizacja Mostu w Siekierkach, uzupełniamy pętlę wokół Zalewu Szczecińskiego – mówił do uczestników rajdu rowerowego marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, a następnie wręczył kolarzom drobne upominki i apteczki.

Na Zamku Książąt Pomorskich uczestników wyprawy żegnali również beneficjenci Programu Interreg Va, uczniowie jeden ze szczecińskich podstawówek, która realizuje projekt nauki języka niemieckiego. Realizuje na medal, co potwierdziły zaprezentowane w języku niemieckim scenki rodzajowe oraz piosenki. Uczniowie przekazali cyklistom samodzielnie przygotowane serca.

INTERREG TOUR 2.0 jest organizowany w ramach świętowania Europejskiego Dnia Współpracy (EC – Day). Jego celem jest promocja współpracy i potencjału polsko-niemieckiego pogranicza. Rajd podzielono na IV etapy. Pierwszy zaczął się na transgranicznej promenadzie w Alhbeck i zakończył w Szczecinie. Ze stolicy Pomorza Zachodniego wyprawa wyruszyła do Kostrzyna. Kolejne odcinki prowadzą z Kostrzyna do Gubina oraz z Gubina do Gorlitz. W rajdzie bierze udział 26 rowerzystów.

Dzięki środkom Programu Interreg, z roku na rok realizowanych jest coraz więcej projektów, które poprzez współpracę rozwijają polsko-niemieckie pogranicze. W obecnej perspektywie UE na lata 2014-2020 w ramach środków dedykowanych Pomorzu Zachodniemu, Meklemburgii-Pomorzu Przedniemu i Brandenbrugii zrealizowano już ponad 45 projektów, o wartości przekraczającej 130 mln euro. Pozytywne efekty, to chociażby objęcie ponad 3 tysięcy uczniów nauczaniem języka sąsiada, czy wczesna diagnostyka i leczenie chorób rzadkich u noworodków. Działanie obejmie 120 000 polskich i niemieckich dzieci.


Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza