Otrzymają dofinansowanie na zakup wozu strażackiego [foto]


Ponad pół miliona złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego otrzyma Ochotnicza Straż Pożarna w Cedyni. 


To środki na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ratownictwa drogowego.W środę, 4 września  marszałek Olgierd Geblewicz i wicemarszałek Jarosław Rzepa spotkali się ze strażakami oraz wicestarostą gryfińskim Ewą Dudar. 

Została podpisana umowa dotacyjna. Podczas spotkania strażacy podkreślali, że to bardzo ważny dla nich dzień. Nowy wóz strażacki jest im niezbędny w codziennej pracy. Drużyna ma do dyspozycji obecnie trzy pojazdy – dwa średnie i jeden lekki. Niestety, ze względu na awaryjność, nie mogą już liczyć na wysłużonego Stara z 1972 r.

– To bardzo ważna inwestycja, która będzie służyć przede wszystkim poprawie bezpieczeństwa samym mieszkańcom, jak i osobom odwiedzającym nasz region - mówił podczas spotkania prezes OSP w Cedyni Łukasz Kalarus.

Przyznane dofinansowanie dla OSP w Cedyni to efekt rozstrzygniętego konkursu skierowanego do drużyn strażackich z województwa zachodniopomorskiego. 

Czternaście drużyn z regionu pozyskało od 76,5 tys. zł do blisko 1,5 mln zł unijnego wsparcia na doposażenie swoich jednostek. Strażacy przeznaczą eurofundusze na zakup nowych wozów strażackich, łodzi ratunkowych, dronów oraz niezbędnego w codziennej pracy specjalistycznego sprzętu.

– Drużyny strażackie, aby skutecznie nieść pomoc w sytuacjach zagrożenia muszą dysponować odpowiednim sprzętem. Zainteresowanie konkursem było duże, ale i skala potrzeb Ochotniczych Straży Pożarnych jest ogromna. W tej perspektywie finansowej Komisja Europejska zgodziła się zwiększyć dofinansowanie na doposażenie jednostek, ale będziemy zabiegać, by tych środków było więcej. Kolejne jednostki czekają na wsparcie – mówi o konkursie Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Jednostka z Cedyni dzięki dofinansowaniu kupi lekki samochód ratowniczo-gaśniczy z funkcją ratownictwa drogowego. Koszt całkowity projektu to ponad 650 tys. zł. 

Poziom dofinansowania to aż 85% wartości projektu. – OSP to istotny element całego systemu bezpieczeństwa, dlatego Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego pomaga jednostkom m.in. przez dofinansowanie zakupu nowych wozów strażackich i niezbędnego w codziennej pracy sprzętu – dodaje wicemarszałek Jarosław Repa.

Nowy wóź powinien trafić do jednostki do końca roku.Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza