Polsko - niemieckie Motorowe Spotkania Integracyjne 2019 [foto]


"Polsko-Niemieckie Motorowe Spotkania Integracyjne – Chojna 2019" to tytuł realizowanego w dniach 6-7 września przez Klub Motorowy Chojna projektu dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania). 

Było to już kolejne ósme takie przedsięwzięcie realizowane przez KM Chojna z niemieckim partnerem Motorsportclub Schwedt e.V. z udziałem funduszy unijnych za pośrednictwem Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (łączna ich wartość to ok. 46 tys. euro, w tym 85 proc. to środki UE i 5 proc. z budżetu państwa). 

Pierwsza edycja odbyła się w Chojnie w 2010 r. i zaowocowała podpisaniem deklaracji o współpracy, która rozpoczęła się od 2005 r. 

W piątek 6 września odbyło się spotkanie robocze zarządów obu klubów. Następnie wszyscy udali się na chojeński tor, by razem przygotować go do zaplanowanych w sobotę wspólnych treningów. Wieczorem rozmawiano o planach na 2020 r. Prezesi obu klubów: Marek Kugler i Eddy Schulz przedstawili ważniejsze wspólne wydarzenia w minionym 14-leciu.Wyrażano opinie, że wsparcie finansowe w ramach funduszy europejskich miało i ma nadal znaczący wpływ współpracę. 

W sobotę odbyły się na torze treningi kontrolne w pięciu kategoriach: MX65, MX85, MX2, MX1, klasa weteran (wiek od 40 lat) i quady. Dzień zakończył się wieczorem integracyjnym. Wszyscy uczestnicy mino zmęczenia wyrażali zadowolenie i uznanie dla organizatorów. 


Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza