Reklama [góra]Ścieżka rowerowa łącząca Cedynię z Osinowem Dolnym coraz bliżej. Radni podjęli uchwałę [video]


Ponad cztery godziny trwały obrady IX sesja Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Podczas sesji radni podjęli między innymi uchwalę dotyczącą budowy ścieżki rowerowej w gminie Cedynia.


W czwartek  12 września sejmik województwa zachodniopomorskiego podjął uchwałę w sprawie powierzenia gminie Cedynia wybudowania ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 124 prowadzącej do granicy państwa. 

Na podstawie uchwały sejmiku Urząd Gminy będzie mógł rozpocząć prace planistyczne, by do 31 grudnia 2022 zakończyć pierwszy etap przy Górze Czcibora. Podczas obrad sejmiku na sali obecny był burmistrz Cedyni Adam Zarzycki, który od początku swoje kadencji zabiegał o współpracę na tym polu z Urzędem Marszałkowskim i Sejmikiem Zachodniopomorskim. 

Aktywny lobbing przyniósł efekty – za podjęciem uchwały głosowali wszyscy radni sejmiku, co nie zdarza się często.

Cały przebieg sesji dostępny tutaj. Debata w sprawie drogi rowerowej rozpoczyna się od 2:20:05.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.