Szansa na unijne pieniądze!


Lokalna Grupa Działania Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z trzech zakresów.

 1. Zakres tematyczny operacji: podejmowanie działalności gospodarczej oraz podnoszenia kompetencji osób realizujących operację w tym zakresie

  Forma wsparcia:
  Płatność zryczałtowana – premia ( 100 000 zł na operację)
  Limit środków w ramach naboru: 1 000 000 zł

 2. Zakres tematyczny operacji: rozwoju działalności gospodarczej oraz podnoszenia kompetencji osób realizujących operację w tym zakresie

  Forma wsparcia: 
  Do 70 % kosztów kwalifikowalnych dla podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, do której stosuję się przepisy z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
  Limit środków w ramach naboru: 1 154 000 zł

 3. Zakres tematyczny operacji: zachowanie dziedzictwa lokalnego

  Forma wsparcia:
  Wsparcie jest udzielane w formie refundacji poniesionych kosztów. Do 63,63 % kosztów kwalifikowalnych dla jednostek sektora finansów publicznych. Do 100 % kosztów kwalifikowalnych dla :
  – podmiotów niewykonujących działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej;
  – organizacji pozarządowych. 

  Do 70 % kosztów kwalifikowalnych dla podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, do której stosuję się przepisy z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

  Limit środków w ramach naboru: 633 084 zł


Wnioski można składać w terminie: od 4.10.2019 r. do 18.10.2019 r.
Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich, Flisacza 4c, w Gryfinie, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza