Reklama [góra]Bili rekord w udzielaniu pierwszej pomocy [foto] [video]


Z okazji Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca w Centrum Kultury w Chojnie zorganizowano akcję bicia rekordu w resuscytacji. 

Ponad 200 osób, dzieci i młodzież z Przedszkola Miejskiego w Chojnie i dwóch chojeńskich Szkół Podstawowych, uczyło się a następnie wykonywało resuscytację krążeniowo - oddechową.


Wydarzenie w Chojnie było częścią akcji organizowanej przez fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Bicie rekordu w Pierwsze Pomocy rozpoczęto w środę 16 października punktualnie o godzinie 12:00. Wzięło w nim udział 1399 instytucji i aż 144 867 osób. 

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.