Docenili i wyróżnili nauczycieli i dyrektorów [foto]


W Starostwie Powiatowym w Gryfinie gościli dyrektorzy i nauczyciele placówek oświatowych, którzy otrzymali nagrody starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej za osiągnięcia w działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.


Wśród tegorocznych nagrodzonych pedagogów znaleźli się:


  • Adriana Salamończyk – dyrektor ZSP w Chojnie
  • Aneta Kowal – pedagog, kierownik filii PPP w Chojnie
  • Anna Krzemińska – nauczycielka matematyki w ZSP w Chojnie
  • Agnieszka Pawlaczyk – nauczycielka biologii w ZSP w Chojnie
  • Magdalena Zagajewska – psycholog i doradca zawodowy w SOSW w Chojnie

Wyróżnieni zostali również nauczyciele: 

  • Anna Sawicka-Kłapitij – nauczycielka przedmiotów gastronomicznych w ZSP w Gryfinie 
  • Maria Sobas – nauczycielka języka polskiego i historii w ZSS w Nowym Czarnowie.
  • Tomasz Szachnowski – nauczyciel geografii, informatyki i wychowania fizycznego w ZSP w Gryfinie
  • Maciej Puzik – dyrektor ZSP w Gryfinie






Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza