Reklama [góra]Ruszyło internetowe głosowanie w "Społeczniku"


Do 12 grudnia mieszkańcy Pomorza Zachodniego mogą wybierać w internetowym głosowaniu inicjatywy obywatelskie, które otrzymają dofinansowanie ze środków Programu Społecznik 2019-2021. Jedno działanie możne zdobyć nawet 10 tys. zł.

Do wyboru mamy łącznie 92 inicjatywy o zasięgu regionalnym oraz powiatowym. Głosujemy na jedną inicjatywę o zasięgu powiatowym (głosować może mieszkaniec zamieszkujący dany powiat) oraz na trzy inicjatywy o zasięgu regionalnym.

Głosowanie odbywa się przez stronę internetową: https://pomorzezachodnie.wybiera.pl

O tym, które inicjatywy obywatelskie otrzymają dofinansowanie decydują w internetowym głosowaniu mieszkańcy Pomorza Zachodniego, którzy najpóźniej w dniu zakończenia głosowania ukończą 16 rok życia. Aby głos był ważny, należy głosować, podając swój adres e-mail oraz datę urodzenia, a także powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania oraz wyrazić niezbędne zgody. Głosowanie odbywa się tylko elektronicznie, a dany adres e-mail bierze udział w głosowaniu raz.

Aby inicjatywy regionalne mogły otrzymać dofinansowanie muszą zdobyć:
a) minimum 200 głosów na regionalną inicjatywę obywatelską o zasięgu regionalnym,
b) minimum 0,15% głosów mieszkańców danego powiatu (wg danych GUS na stan 31.12.2018r.) na regionalną inicjatywę obywatelską o zasięgu powiatowym.

Dodatkowe informacje można znaleźć na:
stronie internetowej operatora www.karrsa.pl w zakładce „Społecznik”;
na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w zakładce „Program Społecznik”;
na profilu Programu Społecznik w mediach społecznościowych.

Ogłoszenie wyników nastąpi 10 stycznia 2020 r. Zwycięskie inicjatywy będą realizowane od 1 lutego do 31 lipca 2020 roku.

Program Społecznik na lata 2019-2021 jest dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.