Warsztaty z zakresu prowadzenia poszukiwań osób zaginionych


Blisko 70 osób, w tym prawie 50 ratowników, 8 bloków zajęciowych oraz 4 bloki poszukiwawcze.Z takim bilansem zakończyliśmy weekend pod znakiem manewrów ratowniczo-poszukiwawczych "Gryfino Bardziej Bezpieczne – warsztaty z zakresu prowadzenia poszukiwań osób zaginionych", których organizatorami byli Gryfińskie Stowarzyszenie Ratownicze, OSP Szczecin oraz Szczecińskie WOPR. Całe przedsięwzięcie zostało zrealizowane na terenie Gminy Gryfino oraz Gminy Miasto Szczecin. 

Dziękujemy wszystkim instytucjom, jednostkom oraz wolontariuszom, które włączyły się w uczestnictwo w naszych manewrach. Dziękujemy Dyrekcji Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Gryfinie za udostępnienie bazy wykładowej oraz noclegowej, Zakładowi Usług Komunalnych w Szczecinie za udostępnienie terenu pod ćwiczenia.

Cały projekt sfinansowano ze środków Gminy Gryfino, Powiatu Gryfińskiego, Gryfińskiego Stowarzyszenia Ratowniczego oraz OSP Szczecin.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza