Jak zachować się w przypadku ataku terrorystycznego? Ruszyła kampania społeczna [video]


Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ruszyła z kampanią społeczną "4U", która ma na celu jak zachować się podczas ataku terrorystycznego.


Celem kampanii jest przedstawienie właściwego sposobu zachowania się w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego. Akcja jest inicjatywą Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Uważaj Zwracaj uwagę na nienaturalne zdarzenia i zachowania osób. Nigdy nie bądź obojętny. Informacje o zagrożeniu przekazuj na numer alarmowy 112.

Uciekaj Jeśli usłyszysz wybuch lub strzały – nie podchodź. Jeśli możesz – uciekaj. Nie wracaj na miejsce zdarzenia. Informuj mijane osoby o zagrożeniu.

Ukryj się Jeśli ucieczka nie jest możliwa lub jest zbyt niebezpieczna, Zabarykaduj pomieszczenie, wycisz telefon i odsuń się od okien i drzwi.

Udaremnij atak  Jeśli nie możesz się ukryć ani uciec Działaj przez zaskoczenie i we współpracy z innymi osobami.

Pamiętaj W sytuacji zagrożenia telefon służy do wezwania pomocy, nie do rejestracji zdarzeń.
Nie rób zdjęć, nie nagrywaj filmów.W pierwszych sekundach i minutach podczas zdarzenia o charakterze terrorystycznym to Ty jesteś odpowiedzialny za siebie i swoich bliskich.Bądź uważny, działaj zdecydowanie i chroń swoje życie.

Kampania została sfinansowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji z rezerwy celowej przeznaczonej na wdrażanie „Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019”.

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza