Po raz 20. zorganizowali konkurs literacki "Rymy"


XX Jubileuszowy Konkurs Literacki – RYMY, organizowany przez Szkołę Podstawową im. Wspólnej Europy w Nawodnej, w tym roku przebiegał pod hasłem: „Deszczem pisane...”. Jego rozstrzygnięcie odbyło się 4 grudnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnie. 

Zaproszenie na uroczysty jubileusz konkursu przyjęli Burmistrz Gminy Chojna Barbara Rawecka, zastępca Burmistrza Gminy Chojna Marcin Pisanko, Dyrektor Centrum Kultury w Chojnie Barbara Andrzejczyk, redaktor naczelny Gazety Chojeńskiej Robert Ryss. 

Konkurs od dwudziestu lat cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów, co bardzo raduje organizatorów. W tegorocznej edycji wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych gminy Chojna: Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie, Szkoły Podstawowej im. Przyrodników Polskich w Brwicach, Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Nawodnej. 

Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach wiekowych, IV-VI i VII – VIII. Uczniowie pisali dowolny wiersz z wykorzystaniem liryki bezpośredniej. Na konkurs napłynęło ponad 80 utworów. Każdy opatrzony był pseudonimem, a tożsamość autorów została odkryta już po zakończeniu prac komisji. Jury w składzie: Dorota Dobak- Hadrzyńska, Eugenia Hajduk, Teresa Błońska, Ewa Zatorska, Joanna Witko, Agnieska Łętowka, wyróżniło utwory następujących uczniów:

KATEGORIA IV-VI 
I miejsce – Radosław Trzópek "Nieznośne krople" - SP nr 2 Chojna 
II miejsce – Wiktoria Hrycaj "Chlap! Chlap!" - SP Nawodna 
III miejsce – Przemysław Witko "Deszczowe dni"- SP Brwice 

wyróżnienie: 
Julia Krzyżanowska "Obłok" -SP Nawodna 
Hanna Skrzypek "W odbiciu deszczu"- SP Krzymów 
Julia Złotorzyńska "Deszczem pisane"- SP nr 2 Chojna 
Antonina Łętowska ... - SP Nawodna 


KATEGORIA VII-VIII 
I miejsce - Aleksandra Grabowska "Deszczem pisane" - SP Nawodna 
II miejsce -Wiktoria Kryger "Deszczem pisane" - SP Krzymów 
III miejsce - Dawid Kamiński -SP Nawodna 

wyróżnienie: 
Oliwia Purczyńska -SP Nawodna 
Michał Iżak "Jesienny świat" - SP nr 2 Chojna 
Joanna Jerzyńska „Jesienna pora”- SP Brwice 


Serdecznie dziękujemy wszystkim za wspólne dwadzieścia lat... Dziękujemy za wieloletnie wsparcie i pomoc w realizacji konkursu p. Maciejowi Ostrowskiemu i Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Wspólnej Europy w Nawodnej. 
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza