Podziękowania dla firmy Multipol

Składam serdecznie podziękowania dla firmy "Multipol" z Chojny oraz Panów Piotra Rzeczyckiego i Przemysława Kierula za okazane serce, profesjonalizm i szybką reakcję na moją prośbę. 

Z poważaniem, 
Bronisław Ostromecki 
Redakcja

Nowsza Starsza