Poszerzają drogę i wybudują ścieżkę rowerową [foto]


Trwają  prace związane z budową ścieżki rowerowej i poszerzeniem drogi w kierunku miejscowości Dargomyśl w gminie Dębno. 

W ramach zadania wykonany zostanie brakujący odcinek ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej i szerokości 2,5 m wraz z korektą łuku drogi z jej poszerzeniem w km 2+125.00 oraz odpowiednim wyprofilowaniem. Ciąg pieszo-rowerowy od jezdni oddzielony będzie pasem zieleni, dodatkowo zamontowane zostaną słupki U-12c oddzielające ciąg pieszo-rowerowy od drogi.

Inwestycję realizuje ZZDW w Koszalinie. Koszt przedsięwzięcia wynosi około 1,2 mln zł. Gmina Dębno na budowę ścieżki przekazała 376 300 złotych.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza