Prowadzisz firmę? Do końca 2019 r. musisz się zarejestrować w BDO!


Od 1 września 2019 r. obowiązkiem rejestru objęte są podmioty prowadzące handel detaliczny lub hurtowy, które w ramach działalności oferują torby z tworzywa sztucznego o grubości od 15 mikrometrów. A co z pozostałymi podmiotami?


Co to jest BDO i kto podlega pod obowiązek rejestracji?


BDO jest to tzw. Baza danych o odpadach, która prowadzona jest przez właściwego miejscowo marszałka województwa. Pomaga zapanować nad odpadami wytwarzanymi w danej firmie. Dzięki bazie organ ochrony środowiska wie co się dzieje z odpadami.

Tak na prawdę każda firma, która wytwarza odpady i zobowiązana jest do prowadzenia ich ewidencji, chociażby uproszczonej (w oparciu o same karty przekazania odpadów), podlega pod obowiązek rejestracji w BDO. Poza tym istnieje cały szereg podmiotów zobowiązanych do uzyskania wpisu w rejestrze, np.:
  • jednostki handlu detalicznego oferujące jednorazówki o grubości powyżej 15 mikrometrów, np. kioski, sklepy przemysłowe itd.,
  • wprowadzający opakowania lub produkty w opakowaniach na rynek,
  • eksportujący opakowania, odpady opakowaniowe lub produkty w opakowaniach,
  • prowadzący stacje demontażu pojazdów,
  • transportujący odpady,
  • sprzedający odpady lub pośredniczący w ich obrocie.

WAŻNE! Od 1 stycznia 2020 r. będzie prowadzona elektroniczna ewidencja odpadów. 

Ten kto się nie zarejestruje, nie będzie mógł przekazać odpadów firmie zewnętrznej. Dotychczasowe karty ewidencji w formie papierowej przestaną obowiązywać.
Ten kto się nie zarejestruje, nie będzie mógł przekazać odpadów firmie zewnętrznej. Dotychczasowe karty ewidencji w formie papierowej przestaną obowiązywać.

Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej. www.bdo.mos.gov.pl.


Skąd organ wie, że się nie zarejestrowałem?

Oprócz tego, że może to wyjść podczas kontroli interwencyjnej, to każda firma wpisana jest do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (tzw. CEiDG). Baza jest ogólnodostępna i każdy może sobie sprawdzić od kiedy dana firma jest prowadzona oraz jaki profil działalności prowadzi. A od tego już nie daleko do dedukcji, czy powstają odpady czy nie.

Koszty rejestru

Najczęściej nie ponosi się żadnych kosztów. Tylko kilka podmiotów musi corocznie wpłacać opłatę roczną w wysokości 100 zł lub 300 zł, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa.

Co grozi za brak rejestru w BDO?

Organ ochrony środowiska może wymierzyć administracyjną kare pieniężną w wysokości od 5.000 zł do nawet 1.000.000 zł.


Czy lepiej się rejestrować, czy nie?

Moim zdaniem tak. Rejestr w niczym nie przeszkadza. To, że wpiszemy różne rodzaje odpadów nie oznacza, że musimy je wytwarzać.

Poza tym, wbrew powszechnej opinii wpis do rejestru nie oznacza, że zaraz przyjedzie do nas kontrola z WIOŚ, urzędu marszałkowskiego, czy innego organu. To jest nasza ochrona, w razie kontroli, przed niepotrzebnymi konsekwencjami karnymi.


Gdzie można zasięgnąć pomocy przy rejestracji?

Urzędy marszałkowskie chętnie udzielają informacji w tym temacie.
Poza tym jeśli ktoś nie jest pewny czy powinien się zarejestrować może wysłać do mnie zapytanie poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej www.eko-rada.pl. Osiągalna jestem również pod numerem telefonu 883 597 569. Można dzwonić codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 18:00. Serdecznie zapraszam do kontaktu.

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza