Reklama [góra]Z Mieszkowic na dowódce okrętu i komandora. Wywiad z Przemysławem Lizikiem


Pochodzący z Mieszkowic a urodzony w Dębnie Przemysław Lizik może pochwalić się oszałamiająca wojskową karierą. Był między innymi dowódcą okrętu dowodzenia siłami obrony przeciwminowej ORP „Kontradmirał X. Czernicki”. Wywiad z komandorem podporucznikiem ukazał się niedawno w czasopiśmie Marynarki Wojennej "Bandera". 

Komandor podporucznik PRZEMYSŁAW LIZIK urodził się 13 marca 1982 roku w Dębnie. Z morzem jest związany od 1997 roku. Po zdaniu egzaminów wstępnych, rozpoczął naukę w Zespole Szkół Morskich w Świnoujściu, w klasie o profilu technik nawigator morski. W 2002 roku zdał egzamin zawodowy, na ocenę celującą. Szkołę ukończył z wyróżnieniem, otrzymując złoty medal absolwenta. W 2007 roku ukończył Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni i rozpoczął zawodową służbę wojskową w 2. Dywizjonie Okrętów Transportowo-Minowych 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu, na stanowisku dowódca działu rakietowo-artyleryjskiego i broni podwodnej okrętu transportowo-minowego ORP „Kraków”. W lipcu 2010 roku objął stanowisko zastępcy dowódcy okrętu transportowo-minowego ORP „Lublin”. We wrześniu 2012 roku został dowódcą pionu operacyjnego/dowódcą działu nawigacyjnego okrętu dowodzenia siłami obrony przeciwminowej ORP „Kadm. X. Czernicki”. W styczniu 2013 roku uzyskał uprawnienia do samodzielnego dowodzenia okrętem projektu 767. Od stycznia do listopada 2013 roku uczestniczył w działaniach Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1 (ang. Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 – SNMCMG-1), pełniąc funkcję oficera flagowego nawigacji GNO (ang. Group Navigation Officer). W lutym 2014 roku objął stanowisko zastępcy dowódcy ORP „Kadm. X. Czernicki”. W lutym 2015 roku uzyskał uprawnienia do samodzielnego dowodzenia okrętem projektu 130. W lipcu 2015 roku objął stanowisko dowódcy ORP „Lublin”. 2 listopada 2016 roku został awansowany na stopień kmdr. ppor. i objął stanowisko dowódcy ORP „Kadm. X. Czernicki”. Od stycznia do lipca 2017 roku pełnił obowiązki zastępcy dowódcy Polskiego Kontyngentu Wojskowego „Czernicki 2017”, jako „flag captain” natowskiego zespołu SNMCMG-2. Wówczas, po raz pierwszy w historii polskiej Marynarki Wojennej, ORP „Kadm. X. Czernicki” był platformą dowodzenia zespołu SNMCMG-2, operującego na Morzu Śródziemnym, Morzu Egejskim i Morzu Czarnym. 1 października 2019 roku został wyznaczony na stanowisko dowódcy 1. Grupy – dowódcy okrętu transportowo-minowego ORP „Gniezno”

Cały wywiad można przeczytać w czasopiśmie "Bandera" - kliknij aby pobrać 


fot./źródło: Bandera

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.