Z wizytą u sąsiadów zza Odry


Delegacja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie uczestniczyła w uroczystości 50. Rocznicy powstania Ehm Welk Oberschule w Angermünde.Z tej okazji zostaliśmy zaproszeni na uroczyste obchody, wspólne świętowanie oraz zwiedzanie szkoły. Uroczystość otworzył wieloletni Dyrektor Ehm Welk Oberschule Pan Frank Bretsch, który w swoim wystąpieniu przypomniał historię szkoły, patrona pisarza Ehm Welka oraz podkreślił blisko dwudziestoletnią współpracę z naszą szkołą, dziękując za zaangażowanie nauczycieli, uczniów i rodziców. Bardzo dobre relacje zostały nawiązane dzięki nauczycielce języka niemieckiego Danucie Mikołajczyk, która od początku wspiera nas od strony językowej.

Uroczystość uświetnił występ szkolnego chóru, w którym wystąpili uczniowie i nauczyciele. Ciekawy spacer po szkole przygotowali uczniowie najstarszych klas.

Dzięki dofinansowaniu pozyskiwanemu w ramach Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży Euroregionu Pomerania, realizujemy nieprzerwanie wiele ciekawych i wartościowych projektów edukacyjnych m.in. warsztaty fotograficzne, ceramiczne, zawody sportowe, wspólne wyjazdy na basen i lodowisko, wycieczki i obozy integracyjne np. do Zakopanego, Berlina, Poczdamu. Współpraca między zaprzyjaźnionymi szkołami owocuje zawiązaniem nowych przyjaźni, przełamywaniem barier komunikacyjnych i kulturowych, poznawaniem kraju sąsiada, jego tradycji, zwyczajów, wspólnym rozwijaniem pasji i zainteresowań oraz nauką języka niemieckiego.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza