Będzie dodatek emerytalny dla strażaków OSP? Projekt trafił do sejmu [video]Za nami pierwsze czytanie w Sejmie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, który zakłada wprowadzenie dodatku do emerytury dla strażaków ochotników.
Projekt zakłada, że każdy strażak-ochotnik na emeryturze, który miałby udokumentowane minimum 10. lat aktywnej służby w OSP, otrzymałby dodatek do emerytury w kwocie 20 zł za każdy rok służby. Projekt przedstawił Janusz Kazimierz Konieczny, wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP.

Projekt zakłada, że strażacy OSP, którzy co najmniej przez 10 lat były członkami OSP i brali czynny udział w akcjach gaśniczych, otrzymywaliby dodatek do swojej emerytury w kwocie 20 złotych za każdy rok udokumentowanej służby. Dokument potwierdzający aktywny udział strażaka w działaniach przygotowywałby wójt gminy, na terenie której znajduje się dana jednostka OSP.

Stanowisko rządu w sprawie projektu ustawy jest w trakcie przygotowywania. Na następnym posiedzeniu Sejmu posłowie przegłosują do jakich komisji trafi projekt ustawy.

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza