Reklama [góra]


Kwalifikacja wojskowa 2020 w naszym regionie


Wojewoda Zachodniopomorski wydał obwieszczenie na temat kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2020 roku.


W każdym powiecie zostanie powołana powiatowa komisja wojskowa, która będzie orzekać, czy dana osoba jest zdolna do służby. Każdemu zostanie przydzielona określona kategoria zdolności.

W okresie od dnia 3 lutego 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. każdego, tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych, będzie przeprowadzana kwalifikacja wojskowa na obszarze województwa zachodniopomorskiego. 

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się


  1. mężczyzn urodzonych w 2001 r.; 2) mężczyzn urodzonych w latach 1996 - 2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

  2. osoby urodzone w latach 1999 – 2000, które: a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

  3.  kobiety urodzone w latach 1996-2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 944); 

  4. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.Co trzeba zabrać ze sobą?


dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
posiadaną dokumentację medyczną – w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej;
aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy;
dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia, kwalifikacje zawodowe, ewentualnie świadectwa ukończenia szkoły.

Jakie są kategorie?


A – zdolny do służby wojskowej. Ta kategoria oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej lub służby zastępczej;


B – czasowo niezdolny do służby wojskowej. Ta kategoria oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania, rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej w czasie pokoju;

D – niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju, z wyłączeniem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;

E – trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

1 komentarz:

  1. To po 2000 roku rodzili sie jeszcze mezczyzni.?he he

    OdpowiedzUsuń

Obsługiwane przez usługę Blogger.