Serce Boga jest niespokojne (...) jest niespokojny o nas i poszukuje Ciebie by obdarować Cię swoją miłością [wywiad]


"Nowy rok, nowy Ja" - takie hasło towarzyszy nam najczęściej na przełomie grudnia i stycznia. Przełom roku może być nie tylko czasem w którym możemy postanowić podjąć materialne czy fizyczne przemiany. To bardzo ważny czas w kościele katolickim i świetny moment aby dokonać przemiany duchowej.Kilkanaście dni temu katolicy obchodzili Boże Narodzenie, czyli radosny czas nadejścia Jezusa Chrystusa. W poniedziałek wierni będą przeżywać kolejną ważną datę - Święto Trzech Króli, ustanowione na pamiątkę wydarzeń opisanych w ewangelii według Świętego Mateusza. 

O to jak można przeżywać ten okres i co oznaczają niektóre symbole używane przez katolików, rozmawiamy z księdzem Januszem Mieszkowskim z parafii pw. Świętej Trójcy w Chojnie. 

Jak przeżywać uroczystość Trzech Króli?

Mędrcy byli ludźmi nauki, ale chcieli wiedzieć i poznać coś więcej niż samą wiedzę - chcieli zrozumieć co się liczy w ludzkim bycie. Przybycie Mędrców ze Wschodu do Betlejem, by oddać cześć nowo-narodzonemu Mesjaszowi, jest symbolem objawienia się Króla wszechświata narodom i wszystkim ludziom, którzy szukają prawdy. Serce Boga jest niespokojne i dlatego wyruszył On w drogę do nas - do Betlejem. On jest niespokojny o nas i poszukuje Ciebie by obdarować Cię swoją miłością.

Dlaczego piszemy na drzwiach C+M+B?

Zwyczaj pisania kredą znaków na drzwiach jest bardzo stary - pochodzi jeszcze ze starotestamentowej Księgi Wyjścia. Tam mowa jest o przejściu przez Egipt Anioła Śmierci, który zabijał pierworodnych, omijając domy oznaczone krwią baranka. Stąd wziął się wśród Żydów zwyczaj znakowania wejść do swoich namiotów, co miało być symbolem tego, że Jahwe (Bóg) jest wśród nich. Zwyczaj ten zaadaptowany został także i przez chrześcijan. Identyczne litery: C, M i B rozpoczynały również wyrażenia: "Christus Multorum Benefactor" - łac. "Chrystus wielu (osobom) dobroczyńcą" oraz "Christus Mansionem Benedicat" - łac. "Chrystus mieszkania błogosławi" oraz Casper (Kacper), Melchior i Baltazar.

Czego ks. życzy w  nowym roku dla parafian i mieszkańców miasta?

Parafia jest miejscem skupiającym różnych ludzi. Trzeba umieć odkrywać własne sposoby nawiązywania łączności z Bogiem, podtrzymywania jej czy ożywiania. Uczestnictwo w Liturgii lub nabożeństwach parafialnych, rozmyślanie, czytanie duchowe, akcje parafialne itd. – nie dla wszystkich i nie zawsze są jednakowo owocne. Życzymy Wam Drodzy Parafianie, aby ten Nowy Rok był czasem odnalezienia tego, co najskuteczniej pomaga w budowaniu tej wyjątkowej relacji z Panem Bogiem, a także umiejętności korzystania z tego. Również życzymy Wam wszystkim, abyście puste karty nowego kalendarza zapisywali wszelakiego rodzaju dobrem i potrafili tym dobrem dzielić się z innymi. Szczęśliwego i błogosławionego Nowego Roku!

Ksiądz Janusz Mieszowski pochodzi z Mazowsza, jest kapłanem od 25 lat. W chojeńskiej parafii przebywa od 2018 roku.

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza