Szkoła Podstawowa im. Heleny Grabskiej z Orląt Lwowskich do likwidacji [foto] [video]


Radni Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju podjęli uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Heleny Grabskiej z Orląt Lwowskich w Gogolicach.


Zgodnie z uchwałą szkoła ma zostać zlikwidowana wraz z końcem roku szkolnego 2019/2020. Uczniowie w kolejnym roku szkolnym będą kontynuować naukę w Szkole Podstawowej im. Marka Kotańskiego w Góralicach. Gmina zapewni im bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu. - Niekorzystna sytuacja demograficzna, spowodowana spadkiem wskaźnika urodzeń, migracją mieszkańców oraz faktem, iż część dzieci z obwodu szkoły w Gogolicach uczęszcza do szkół w Trzcińsku-Zdroju i Góralicach, skutkuje niezwykle małą liczbą dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Gogolicac — czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.

W głosowaniu 11 radnych było za przyjęciem projektu uchwały przy 1 głosie wstrzymującym (Cornelis Vreeswijk) i dwóch przeciw (Zbigniew Noga, Dariusz Szumiło). 

Podjęta uchwałą jest uchwalą intencyjną, która pozwala na rozpoczęcie procedury likwidacji szkoły. Decyzja radnych zostanie teraz zaopiniowania przez Kuratorium Oświaty.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza