Zakończenie rozbudowy gryfińskiego szpitala coraz bliżej


W ubiegłym tygodniu (23 stycznia), Zarząd Powiatu w Gryfinie w osobach starosty Wojciecha Konarskiego, członków zarządu: Jerzego Milera, Henryka Kaczmara i Jerzego Zgody oraz sekretarza powiatu Andrzeja Krzemińskiego wizytował inwestycję obejmującą rozbudowę istniejącego szpitala powiatowego.

W trakcie wizyty omówiono z kierownikiem budowy zakres wykonywanych prac, zwracając uwagę przede wszystkim na pomieszczenia izby przyjęć, bloku operacyjnego, zespołu porodowego oraz oddziału położniczo-neonatologicznego.

Omówiono stan zaawansowania robót budowlanych w poszczególnych pomieszczeniach. Wewnątrz budynku prowadzone są obecnie roboty wykończeniowe w zakresie tynków i posadzek oraz montażu instalacji sanitarnych, elektrycznych i technologicznych, trwa montaż stolarki wewnątrzobiektowej. Zamontowano windę szpitalną oraz zakończono montaż i uruchomiono węzeł centralnego ogrzewania i hydrofornię, jak również zakończono wszystkie prace budowlane na dachu wraz z montażem urządzeń technologicznych tam zlokalizowanych. Zakończono łącznik pomiędzy starą i nową częścią szpitala, który pozwoli na funkcjonowanie obiektu szpitala jako jednorodnej całości.

Po remoncie starego skrzydła i osiągnięciu standardów wymaganych dla współczesnych obiektów służby zdrowia poprawi się komfort pacjentów i personelu.

Na ukończeniu są prace związane z elewacjami budynku. Na zewnątrz trwają prace wykończeniowe ścian szybu windowego i klatki schodowej, których elewacje będą wykonane z płytki klinkierowej nawiązującej do pozostałych części obiektu.

Wykonawca przystąpił też do robót związanych z zagospodarowaniem terenu wokół szpitala, trwa plantowanie terenu wokół budynku.

Prace budowlane prowadzone są zgodnie z harmonogramem, termin zakończenia inwestycji przewidywany jest na kwiecień 2020 r.
Tekst i foto: Starostwo Powiatowe w Gryfinie
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza