Reklama [góra]


Podczas sesji zdecydują o przeznaczeniu środków na budowę nowej remizy?


We wtorek 25 lutego spotkają się radni gminy Cedynia. O godzinie 14:00 rozpoczną się obrady XVI sesji Rady Miejskiej. Nad czym będą debatować samorządowcy? Między innymi nad przyznaniem dotacji dla OSP na budowę remizy strażackiej. Porządek obiad obejmuje czternaście punktów. Podczas sesji planowane jest wręczanie stypendiów dla dzieci i młodzieży ze szkół w gminie. 
Pojawią się również dwa ważne projekty uchwał dla strażaków z OSP Piasek w sprawie dotacji celowej w wysokości ponad 200 tysięcy złotych na udział własny w budowie remizy strażackiej i pokryciu kosztów przyłącza energetycznego. 

Prezentujemy porządek obrad

 1. Otwarcie obrad, sprawdzenie obecności.
 2. Wręczenie przyznanych stypendiów dla uczniów szkół gminy Cedynia w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży .
 3. Porządek obrad.
 4. Dyskusja i uwagi do protokołu z ostatniej sesji.
 5. Interpelacje.
 6. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Cedyni w okresie  pomiędzy sesjami.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cedynia na lata 2020-2035.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Cedynia na rok 2020.
 9. Projekt uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
 10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piasku.
 11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piasku.
 12. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w  Cedyni na rok 2020.
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Zamknięcie obrad.

2 komentarze:

 1. W Piaskach chcieli robić referendum przy próbie reorganizacji szkoły, a po sprzeciwie burmistrz się wycofał, to teraz trzeba konflikt załagodzić ? Ciekawy jestem czy dojdzie do realizacji budowy remizy w Piasku ?

  OdpowiedzUsuń
 2. 200tys na wkład własny do budowy nowej remizy dla jednostki, która raczej nie jest jakaś kluczową w gminie. Oby radni to dobrze przemyśleli..

  OdpowiedzUsuń

Obsługiwane przez usługę Blogger.