Rozpoczyna realizację strategicznej inwestycji Elektrowni Dolna Odra


To będzie ważna inwestycja dla naszego regionu na terenie Gminy Widuchowa. Operator Gazociągów Przesyłowych rozpoczyna realizację strategicznej inwestycji jaką jest budowa gazociągu przyłączeniowego do Elektrowni Dolna Odra wraz ze stacją regulacyjno-pomiarową w miejscowości Nowe Czarnowo.


Trasa gazociągu będzie przebiegać w całości przez województwo zachodniopomorskie - od istniejącego Zespołu Zaporowo-Upustowego Przywodzie do Elektrowni Dolna Odra w m. Nowe Czarnowo.


Gazociąg będzie realizowany w powiatach: pyrzyckimi i gryfińskim, na terenie gmin: Przelewice, Pyrzyce, Kozielice, Banie, Gryfino, Widuchowa.Zakładany  termin uruchomienia dostaw gazu to grudzień 2023 r.

Nowoprojektowany gazociąg połączy należącą do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Elektrownię Dolna Odra w miejscowości Nowe Czarnowo z istniejącą infrastrukturą gazową GAZ-SYSTEM. Pozwoli to na wykorzystanie potencjału płynącego z dostępności paliwa dostarczanego do terminala LNG w Świnoujściu i planowanej trasy gazociągu Baltic Pipe. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii Krajowy System Elektroenergetyczny zyska energię pochodzącą z niskoemisyjnych jednostek wytwórczych, spełniających kryterium emisyjności znacznie poniżej 550 kg CO2/ MWh wymaganych przez Unię Europejską.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza