Strażacy chcą pozyskać nowy wóz ratowniczo-gaśniczy i łódź [foto]


W sobotę 29 lutego odbyło się zebranie sprawozdawcze jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Morynia.Otwarcia zebrania i przywitania wszystkich przybyłych dokonał Prezes OSP w Moryniu druh Hubert Krysiak.  W trakcie zebrania odczytano sprawozdania finansowe oraz plan finansowy na 2020 rok, następnie odczytano protokół z działalności. Przewodniczący komisji rewizyjnej przedstawił protokół z przeprowadzonych kontroli w 2019 roku. 

Po odczytaniu wszystkich sprawozdań członkowie OSP w Moryniu jednogłośnie udzielili absolutorium zarządowi. W planach jednostki na 2020 rok, jest pozyskanie fabrycznie nowego samochodu pożarniczego oraz nowej łodzi ratowniczej.  Część środków, jako wkład własny na realizację tych zadań, została już zarezerwowana w budżecie Gminy.Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza