Uroczysta odprawa roczna w Komedzie Powiatowej Policji w Gryfinie [foto]


W środę 5 lutego, w Komendzie Powiatowej Policji w Gryfinie, odbyła się odprawa roczna podsumowująca stan bezpieczeństwa na terenie powiatu oraz efekty pracy funkcjonariuszy w minionym roku.W uroczystej naradzie uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Jacek Cegieła. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz samorządowych, Prokurator Rejonowy oraz przedstawiciele innych służb mundurowych, związków zawodowych, a także policjantki, policjanci oraz pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie.

Odprawę służbową rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Gryfinie insp. Ireneusz Winnicki uroczystym przywitaniem przybyłych gości, policjantów i pracowników Policji z powiatu. Następnie Komendant zaprezentował wyniki pracy gryfińskiej Policji za rok 2019.

Za pomocą prezentacji multimedialnej insp. Ireneusz Winnicki przedstawił efekty służby, odnosząc się do poziomu uzyskiwanych rezultatów pionu kryminalnego oraz pionu prewencyjnego i ruchu drogowego.

W trakcie wystąpienia Komendant podziękował przedstawicielom wszystkich władz samorządowych, instytucjom i uczestnikom odprawy za wspólny wysiłek na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu gryfińskiego i codzienną współpracę z Naszą jednostką. Zwrócił uwagę jak ważne jest ich wsparcie. Omówił również planowane inwestycje, a także przybliżył wyzwania, które stoją przed gryfińską policją w roku 2020.

Praca mundurowych z powiatu gryfińskiego została pozytywnie oceniona również przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie nadinsp. Jacka Cegiełę. Podsumowując pracę i wyniki osiągnięte w ubiegłym roku Komendant podziękował wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym za zaangażowanie i ich pracę.
Redakcja

1 Komentarze

Nowsza Starsza