Uroczyste otwarcie nowo wyremontowanej świetlicy w Nowym Objezierzu [foto]


Mieszkańcy Nowego Objezierza oraz zaproszeni goście uczestniczyli w uroczystym otwarciu zmodernizowanej świetlicy wiejskiej.


Gruntowny remont obiektu wraz z zakupem nowego wyposażenia (m.in. interaktywnej podłogi, czyli urządzenia, które przekazuje treści edukacyjne poprzez grę i zabawę, wykorzystując interakcję ruchu i obrazów multimedialnych wyświetlanych na posadzce) możliwy był dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych.

Wydarzenie odbyło się w piątek 7 lutego. Operacja pt. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Objezierze” mająca na celu poprawę dostępności pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych oraz urozmaicenie form spędzania wolnego czasu poprzez umożliwienie mieszkańcom miejscowości udziału w cyklicznych zajęciach i warsztatach organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu, a także zapewnienie odpowiedniego zaplecza do ich organizacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza