Reklama [góra]Chcą odwołać wójta w Nowogródku Pomorskim


Pod koniec stycznia do Komisarza Wyborczego w Szczecinie wpłynęło powiadomienie o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Nowogródek Pomorski (powiat myśliborski) przed upływem kadencji.

- Od daty powiadomienia pełnomocnik inicjatora referendum ma 60 dni na zebranie podpisów osób popierających inicjatywę referendalną. Po złożeniu kompletu dokumentów właściwy komisarz wyborczy wydaje postanowienie w sprawie przeprowadzenia referendum, określając jego datęWaldemar Gorzycki z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie. 

Jeżeli inicjatorom referendum uda się zebrać podpisy, zostanie ogłoszony termin referendum. Wynik referendum lokalnego jest ważny, jeżeli weźmie w nim udział powyżej 30 procent mieszkańców uprawnionych do głosowania.

Powiadomienie o zamiarze wystąpienia z inicjatywą referendum wpłynęło do Komisarza Wyborczego w dniu 28 stycznia 2020 roku. Pełnomocnikiem grupy inicjatywnej jest Andrzej Tymosiewicz.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.