Duża inwestycja w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie. Modernizacja z zastrzykiem funduszy UE


Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie będzie wspierana eurofunduszami Urzędu Marszałkowskiego. Przeznaczone zostaną one na powstanie budynku mieszczącego m.in. izbę przyjęć czy blok operacyjny. Umowę o dofinansowaniu przedsięwzięcia parafował we wtorek, 17 marca 2020 roku marszałek województwa Olgierd Geblewicz. Porozumienie trafi teraz do podpisu do gryfińskiego starostwa.

Zmiany w placówce obejmą powierzchnię 1,7 m2. Przyczynią się do poprawy standardów w zakresie świadczenia usług zdrowotnych dla mieszkańców powiatu gryfińskiego. Rozbudowa szpitala w Gryfinie przewiduje powstanie budynku mieszczącego izbę przyjęć, blok operacyjny, zespół porodowy, oddział położniczo-neonatologiczny, szatnie dla personelu, pomieszczenia techniczne niezbędne do zapewnienia ciągłości pracy szpitala, a także zagospodarowanie przyległego terenu.

– Sprawy służby zdrowia od lat leżą nam na sercu. Chcemy, aby opieka medyczna na Pomorzu Zachodnim stała na jak najwyższym poziomie, aby pomoc udzielana była pacjentom coraz skuteczniej. Wspieramy nie tylko marszałkowskie, wysokospecjalistyczne szpitale. Wykorzystujemy także możliwości, aby dofinansowywać inwestycje mniejszych placówek. To właśnie one są tym miejscem, do którego chorzy udają się po poradę w pierwszej kolejności – podkreśla marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Koszt inwestycji wynieść ma około 15 mln zł. Prawie 4 mln zł z puli eurofunduszy dołoży Urząd Marszałkowski. Zakończenie prac przewidziano w drugim kwartale 2020 roku.

Projekt wpisuje się w założenia 9 Osi Priorytetowej RPO WZ „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”. W perspektywie unijnej 2014-2020, w ramach dwóch przeprowadzonych dotąd naborów wniosków, Urząd Marszałkowski wsparł prawie 100 rewitalizacyjnych inwestycji przyznając beneficjentom pomoc w wysokości ponad 200 mln zł.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza