Gmina Moryń będzie miała „Kuźnię Talentów”. Rewitalizacja zabytków w Mirowie za sprawą eurofunduszy


Zabytkowe budynki dawnej kuźni oraz dawnej remizy strażackiej w Mirowie koło Morynia otrzymają drugie, lepsze życie. Dzięki rewitalizacji powstanie w nich pracownia warsztatów rękodzielniczych „Kuźnia Talentów”. Inwestycja otrzyma prawie 400 tys. zł unijnego wsparcia. Umowę o dofinansowanie działań podpisał we wtorek, 17 marca 2020 roku w Szczecinie marszałek województwa Olgierd Geblewicz. Teraz dokument trafi do podpisu do Urzędu Miejskiego w Moryniu. 

Projekt „Kuźnia Talentów” zakłada, iż w dawnej kuźni mają odbywać się rozmaite warsztaty rzemieślnicze w zakresie np. rzeźbiarstwa, garncarstwa, wikliniarstwa. Aby było to możliwe obiekt będzie najpierw odrestaurowany, a następnie wyposażony w niezbędne meble, maszyny i narzędzia. Z kolei dawna remiza zostanie zaadaptowana na magazyn, jak i izbę tradycji z częścią przeznaczoną na ekspozycję prac wykonanych podczas zajęć rękodzielniczych. Gromadzone w niej będzie również zabytkowe wyposażenie gospodarstw domowych. 

– To przykład jak fundusze na rewitalizację wykorzystać w innowacyjny, ciekawy, pomysłowy sposób. Cieszy fakt, że takich projektów jak ten jest coraz więcej. Najcenniejszym elementem przedsięwzięcia jest to, że potrafi połączyć renowację infrastruktury ze stworzeniem atrakcyjnego miejsca. Miejsca, które w praktyce służyć będzie celom kulturalnym czy edukacyjnym – mówi zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz. 

Prace rewitalizacyjne przy zabytkowych obiektach Gmina Moryń zaplanowała na lata 2020-2021. Koszt przedsięwzięcia oszacowano na ponad pół mln zł. Prawie 400 tys. zł przeznaczy na inwestycję Urząd Marszałkowski. Fundusze pochodzą z unijnej puli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. 

Projekt wpisuje się w założenia 9 Osi Priorytetowej RPO „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”. W perspektywie unijnej 2014-2020, w ramach dwóch przeprowadzonych dotąd naborów wniosków, Urząd Marszałkowski wsparł prawie 100 rewitalizacyjnych inwestycji przyznając beneficjentom pomoc w wysokości ponad 200 mln zł.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza