Reklama [góra]Koronawirus w Polsce.Komunikat specjalny dla mieszkańców województwa


W środę 4 marca na terenie Polski potwierdzono pierwszy przypadek osoby zarażonej koronawirusem. Urząd Marszałkowski wydał komunikat. 


Pracodawcy powinni przygotowywać się, nawet jeśli koronawirus nie dotarł do społeczności, w których przebywają. Szeregiem działań można zatrzymać lub spowolnić rozprzestrzenianie się zakażenia.- Panika nie jest dobrym doradcą, ale zdrowy rozsądek jest niezbędny w sytuacji zagrożenie epidemią. Stosując się codziennie do najprostszych zasad higieny, robimy ten najważniejszy krok w trosce o nasze zdrowie mówi marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.


Ogłoszone w ostatnich dniach wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia przypominają, że podstawowymi środkami ochrony przed zakażeniami wirusowymi jest zachowanie czystości i mycie rąk, higiena oddechowa czy właściwe reagowanie na występowanie objawów infekcji wirusowych. Ich skuteczność zależy przede wszystkim od odpowiedzialnej postawy każdego z nas.

Dbając o bezpieczne i higieniczne warunki w miejscu pracy, w związku z zagrożeniem wystąpienia w Polsce ryzyka zachorowania na COVID-19, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o zabezpieczeniu i dodatkowym zastosowaniu środków dezynfekcyjnych na potrzeby pracowników i klientów Urzędu. Szczególnie, że trwa okres występowania chorób grypopodobnych oraz jest ograniczona dostępność i długi czas realizacji dostaw środków biobójczych. Uzupełnieniem wykonywanych codziennie prac, w ramach bieżącej usługi utrzymania czystości, będzie wyposażenie powierzchni biurowych we wszystkich lokalizacjach Urzędu w dozowniki płynu dezynfekującego, udostępnienie pracownikom chusteczek dezynfekcyjnych do doraźnego czyszczenia powierzchni i urządzeń wspólnego użytku. 

Przewiduje się także szkolenie oraz działania informacyjno-edukacyjne, przypominające o zasadach higieny, właściwego mycia rąk i prawidłowego zachowania na okoliczność wystąpienia objawów choroby wirusowej. Sekretariaty poszczególnych komórek organizacyjnych. Urzędu zostaną wyposażone w maseczki do „awaryjnego” udostępniania osobom z oznakami choroby ze strony układu oddechowego (kaszel, katar lub kichanie).

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.