Reklama [góra]


Przychodnie muszą być otwarte dla pacjentów


Podstawowa Opieka Zdrowotna i ambulatoryjna opieka specjalistyczna muszą być dostępne dla pacjentów — przypomina Narodowy Fundusz Zdrowia. Lekarze nie mogą odmawiać pacjentom wizyt. 

- Teleporady mogą być udzielane, wyłącznie w sytuacji, gdy ocena stanu zdrowia i zakres niezbędnych czynności do zrealizowania na rzecz pacjenta, nie wymaga osobistej obecności personelu medycznego — przypomina centralna NFZ. 

Przychodnie, które mają zawarte umowy z NFZ muszą zapewnić dostępność do świadczeń: lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ w miejscu ich udzielania od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00 a 18:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z harmonogramem pracy świadczeniodawcy.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.