Reklama [góra]


Nowe ograniczenia w Niemczech w związku z koronawirusem


Republika Federalna Niemiec podejmuje działania ograniczające rozprzestrzenianie się koronawirusa na terenie kraju. Od 10 kwietnia (tj. od piątku) do odwołania zostają zaostrzone przepisy dotyczące zwalczania pandemi Sars-Cov-2, osoby powracające do kraju będą musiały poddać się obowiązkowej kwarantannie. 

Od 10.04.2020 r. osoby powracające do Niemiec będą musiały się poddać obowiązkowej, 14-dniowej kwarantannie domowej. Kwarantannie nie będą podlegać osoby bez objawów chorobowych, które:
 • codziennie dojeżdżają do/z Niemiec do pracy („Pendler”);
 • muszą dojechać do/z Niemiec na kilka dni w niezbędnym celu zawodowym;
 • poruszają się w tranzycie do kraju swojego zamieszkania (np. obywatel polski przejeżdżający z Francji przez Niemcy w drodze do Polski).
Osoby, które przyjeżdżają do Niemiec do pracy na co najmniej kilka tygodni, będą musiały poddać się dwutygodniowej kwarantannie lub pracodawca będzie musiał podjąć równoważne działania w celu zachowania higieny i unikania kontaktów międzyludzkich.

Władze niemieckie nie zapowiedziały wprowadzenia od 10.04.2020 r. regularnych kontroli granicznych z Polską. Zadanie kontrolowania osób przekraczających granicę z Polski do Niemiec pozostaje w gestii niemieckiej policji. Utrzymane zostają regularne kontrole graniczne z: Austrią, Danią, Francją, Luksemburgiem i Szwajcarią.


Podróżujący bez uzasadnionego powodu nie mogą wjeżdżać na terytorium RFN. Odwiedziny rodziny w okresie świątecznym lub odebranie członka rodziny, który wylądował na niemieckim lotnisku, nie będą uznawane przez niemiecką policję jako uzasadniony powód wjazdu do Niemiec. Ostateczną decyzję podejmuje każdorazowo policjant podczas kontroli.

Wjazd do Niemiec – w celu powrotu do miejsca zamieszkania w Niemczech – będzie ciągle możliwy dla obywateli i członków rodzin obywateli: Niemiec; państw UE; państw strefy Schengen; państw trzecich z tytułem pobytowym w Niemczech.
Wyjątki będą dotyczyć także: dyplomatów; personelu medycznego; osób dojeżdżających codziennie do pracy („Pendler”).

Transport międzynarodowy towarów odbywa się bez ograniczeń.
W ostatnich tygodniach podjęto szereg decyzji zmierzających do maksymalnego ograniczenia rozpowszechniania się choroby:

 • kontakty z innymi osobami muszą być ograniczone do niezbędnego minimum;
 • zabroniono publicznych skupisk powyżej 2 osób, z wyjątkiem żyjących we wspólnym gospodarstwie;
 • w przestrzeni publicznej należy zachować odstęp 1,5 m między osobami;
 • zamknięto restauracje i kawiarnie, jednak istnieje możliwość zamawiania i odbioru jedzenia na wynos;
 • zamknięto kluby, dyskoteki, teatry, opery, sale koncertowe, muzea, targi, galerie, kina, parki rozrywki, zoo, kasyna, salony gier, domy publiczne, obiekty sportowe, pływalnie, sauny, centra fitness, place zabaw oraz inne miejsca handlu specjalistycznego i detalicznego;
 • zamknięto lokale, w których świadczy się usługi związane z pielęgnacja ciała, w tym salony fryzjerskie i studia kosmetyczne oraz tatuażu; prowadzenie zabiegów niezbędnych z medycznego punktu widzenia jest możliwe;
 • w miejscach pracy nakazano przestrzegania zasad higieny – dotyczy to pracowników i osób odwiedzających;
 • ograniczono odwiedziny w ośrodkach opieki nad osobami starszymi oraz wejścia na teren placówek edukacyjnych, uniwersytetów (jeżeli działalność nie została całkowicie zawieszona);
 • noclegi w hotelach mogą być wykorzystywane tylko w wyjątkowych przypadkach, tj. nie dla celów turystycznych/urlopowych;
 • wszelkie naruszenia ograniczeń dot. kontaktu będą nadzorowane i sankcjonowane przez służby porządkowe i policję; łamanie zakazów może się wiązać z wysokimi mandatami.

Szczegóły obostrzeń w życiu publicznym mogą różnić się w zależności od kraju związkowego. W niektórych landach wprowadzono bardziej rygorystyczne środki, m.in. zabraniające opuszczanie domu bez ważnego powodu. Z tego względu zalecamy bieżące śledzenie stron internetowych rządów krajów związkowych.

Osoby przebywające w Niemczech i podejrzewające u siebie objawy zakażenia (gorączka, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem) powinny kontaktować się telefonicznie z lekarzem rodzinnym, z infolinią lekarską pod numerem telefonu 116 117 lub właściwym urzędem ds. zdrowia.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.