PSZOK zamknięty do 14 kwietnia


Z uwagi na zagrożenie powodowane przez koronawiurs zamknięty został Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Kaliska w gminie Chojna. 


Punkt PSZOK nie będzie przyjmował odpadów od mieszkańców od dnia 1 do 14 kwietnia. Mieszkańcy w tej sprawie mogą kontaktować się pod nr tel. 661 418 258.
Redakcja

1 Komentarze

Nowsza Starsza