Reklama [góra]


40 milionów drzew posadzili leśnicy z myślą o przyszłych pokoleniach


40 000 000 nowych drzew posadzili w marcu i kwietniu br. leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Wśród wysadzonych drzewek dominowały sosny, dęby i buki. Gdyby drzewka te wysadzić na równiku, w odstępach 1 metrowych, to starczyłoby ich na obsadzenie dookoła całej Ziemi. 

W drzewostanach dojrzałych do odnowienia usuwa się drzewa, które zastępuje młode pokolenie. Poza koniecznością dokonania wymiany pokoleń istotną sprawą jest to, że uzyskujemy cenny ekologicznie, odnawialny surowiec, jakim jest drewno, wykorzystywane szeroko przez nasze społeczeństwo. - Działania takie nazywa się odnowieniami. Odnowienia zapewniają utrzymanie ciągłości lasu. Dzięki prowadzeniu odnowień możemy mówić, że drewno jest surowcem odnawialnym i że lasu nam nie ubywa. Tak, jak w każdej żywej populacji, również w przypadku ekosystemu leśnego potrzebne są młode pokolenia drzew, które zastąpią część "starego" już lasu - mówi Andrzej Szelążek, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. 

Część powierzchni, gdzie istnieją ku temu odpowiednie warunki i możliwości odnawiana jest w sposób naturalny, tzn. nasiona spadają z drzew na odpowiednio przygotowaną przez leśników glebę. W sprzyjających warunkach atmosferycznych nasiona kiełkują i wyrastają z nich młode drzewka. W bieżącym roku w sposób naturalny odnowione zostanie ok. 400 ha lasu.

W ramach Krajowego Programu Zwiększania Lesistości od 1995 roku na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie zalesiono już ponad 14 000 ha najsłabszych, odłogujących gruntów rolnych i nieużytków, co odpowiada 150% powierzchni szczecińskiej Puszczy Bukowej. Działanie takie przekłada się na powiększanie powierzchni leśnej naszego kraju.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych działa na terenie trzech województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego. 

Pochodzenie, sposób pozyskania i właściwości fizyczne drewna sprawiają, że jest najbardziej naturalnym i przyjaznym materiałem, który wykorzystujemy na tak wielką skalę. Szacuje się, że współcześnie ma ono ok. 30 tys. zastosowań: od produkcji zabawek, instrumentów muzycznych, przez małą architekturę w mieście i ogrodzie, po budowę domów czy energetykę. Drewno to cenny surowiec w rękach artystów i rzemieślników. Powstawały z niego i nadal rodzą się dzieła sztuki. 

Na zdjęciu: Sytuacja epidemiologiczna na świecie wpłynęła na tradycję sadzenia lasów organizowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinie i Nadleśnictwa na jej terenie. Każdego roku wolontariusze i leśnicy wspólnie sadzili drzewa. W tym roku zrobili to sami pracownicy Lasów Państwowych.

1 komentarz:

Obsługiwane przez usługę Blogger.