Reklama [góra]


Płyn do dezynfekcji trafi do szkół podstawowych i placówek oświatowych


Płyn do dezynfekcji dla szkół został przekazany przez Agencję Rezerw Materiałowych. Z magazynu obrony cywilnej Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ZUW w Lubieszynie.


 Odbierają go powiaty i miasta na prawach powiatów. Łącznie do rozdysponowania jest 138 palet po 108 pojemników 5-litrowych.

Oprócz szkół podstawowych, w których klasy I-III rozpoczynają dziś naukę, płyn do dezynfekcji przeznaczony jest też dla innych placówek oświatowych: 
  • młodzieżowych ośrodków wychowawczych
  • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych
  • kursów kwalifikacyjnych
  • ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych
  • poradni psychologiczno – pedagogicznych
  • młodzieżowych ośrodków socjoterapii
  • domów dziecka/placówek opiekuńczo-wychowawczych

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.