Reklama [góra]


Doszło do wycieku danych w Komendzie Powiatowej Policji w Gryfinie


W Komendzie Powiatowej Policji w Gryfinie doszło do naruszenia ochrony danych osobowych. W niepowołane ręce mogły trafić między innymi numery pesel, adresy zamieszkania czy serie i numery dowodów osobistych. 


Do naruszenia poufności danych takich jak: PESEL, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego, prawa jazdy, nr rejestracyjny kierowanego pojazdu, informację o sposobie zakończenia interwencji, w tym ewentualne informacje o mandatach karnych i punktach karnych osób, które w okresie od 27 kwietnia do 14 czerwca 2020 roku były legitymowane podczas kontroli drogowej lub czynności na miejscu zdarzenia drogowego przez funkcjonariuszy Ogniwa Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie.

Możliwymi konsekwencjami powyższego naruszenia ochrony danych osobowych mogą być: utrata kontroli nad własnymi danymi osobowymi, kradzież lub sfałszowanie tożsamości, naruszenie dobrego imienia. Powyższe skutkować może m. in. próbami uzyskania przez osoby trzecie, na szkodę osoby, której dane naruszono, kredytu w instytucjach pozabankowych czy uzyskania dostępu do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, przysługującej osobie, której dane naruszono.

Aby zapobiec ewentualnym próbom wykorzystania danych osobowych można podjąć środki zaradcze w postaci np. założenia konta w Biurze Informacji Kredytowej oraz aktywowanie funkcji alert BIK, która poinformuje SMS-em o próbie uzyskania kredytu. Strona wprowadza możliwość powiadomienia SMS-em lub e-mailem w sytuacji, gdy ktoś spyta o historię kredytową bez naszego pozwolenia. Daje to możliwość szybkiej reakcji – skontaktowania się z instytucją, która się w alercie wyświetli lub z Policją.
Inną instytucją, weryfikującą dane osobowe jest Krajowy Rejestr Długów, który na stronie www.konsument.krd.pl umożliwia wszystkim konsumentom bezpłatne założenie konta. Dzięki temu mogą sprawdzić czy jakiś podmiot złożył zapytanie dotyczące ich osoby oraz jakie informacje zostały udzielone. 

O zdarzeniu został poinformowany Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych a w Komendzie Powiatowej Policji w Gryfinie trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia sprawy i wyciągnięcia konsekwencji służbowych wobec osób, które dopuściły do utraty poufności danych osobowych. 

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.