Reklama [góra]


Jerzy Sołtysiak komisarzem w gminie Widuchowa


Jerzy Sołtysiak został dziś powołany przez Premiera RP Mateusza Morawieckiego do pełnienia funkcji wójta gminy Widuchowa do czasu wyboru nowego wójta. Powołanie wręczył wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc. 
Jerzy Sołtysiak do 21.06.2020 r. pełnił funkcję zachodniopomorskiego wicekuratora oświaty – odwołanie wręczył mu wiceminister edukacji Maciej Kopeć. Jest absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego. Z wykształcenia nauczycielem historii. Ukończył studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania w oświacie w Szczecińskiej Szkole Wyższej Collegium Balticum oraz studia podyplomowe na kierunku Akademia Trenera w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie. 

Jest mieszkańcem gminy Widuchowa, od ponad 30 lat jest zawodowo związany z oświatą. Był również w latach 1990-1994 wiceprzewodniczącym Rady Gminy Widuchowa. Edukacją zajmował się również w okresie, gdy zasiadał w prezydium Sejmiku Samorządowego Województwa Szczecińskiego pierwszej kadencji samorządu terytorialnego. Obecnie wchodzi w skład Komisji Okręgowej Pracowników Oświaty NSZZ ”Solidarność-80” i jest zastępcą Przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Pracowników Oświaty NSZZ ”Solidarność-80”. Od lipca 2017 roku wchodzi w skład Rady Programowo – Naukowej Archiwum Państwowego w Szczecinie. 

Na stanowisku Zachodniopomorskiego Wicekuratora Oświaty odpowiadał za nadzór nad pracami wydziałów Kształcenia Ogólnego i Specjalnego, Kształcenia Branżowego i Niepublicznego oraz Wspierania Edukacji, Analiz i Strategii. Koordynował wdrażanie reformy systemu edukacji w województwie. Pełnił funkcję lidera Zachodniopomorskiej Szczecińskiej Szkoły Ćwiczeń. Za swoją pracę był wielokrotnie nagradzany przez dyrekcję szkoły, przez organ prowadzący oraz organ nadzoru pedagogicznego. Interesuje się historią, edukacją, prawem oświatowym, polityką, sportem, turystyką. 

Zgodnie z przepisami, termin nowych wyborów wójta gminy Widuchowa ustali komisarz wyborczy. 

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.