Reklama [góra]


Piłkarska inwestycja w Widuchowej [foto]Marzenie widuchowskich " Łabędziaków" o zielonej, zadbanej murawie na boisku właśnie się spełnia. Klub z Widuchowej będzie posiadał  ekologiczną studnię głębinową.


Studnia pozwoli w ekologiczny sposób pozyskiwać wodę i wykorzystywać ją do bieżącej pielęgnacji trawy przyczyniając się tym samym do zapewnienia bezpieczeństwa zawodnikom podczas treningów i meczów.

Przed grupą inicjatywną i wolontariuszami jeszcze sporo pracy przy rozprowadzaniu sprzętu nawadniającego. Ale, jak sami mówią, są tak zmotywowani, że nie trzeba ich do tego długo namawiać i wkrótce przystąpią do dzieła.

"Studnia na stadionie" to już trzecia inicjatywa społeczna mieszkańców Widuchowej realizowana w ramach projektu "Poszukiwacze Zaginionych Inicjatyw", którego pomysłodawcą i realizatorem jest Fundacja Pod Aniołem. Liderem tej inicjatywy jest Iza Karapulka mocno wspierana przez działaczy KS Łabędź Widuchowa, którzy stanowią trzon grupy inicjatywnej oraz wolontariuszy. Wykonanie studni powierzyliśmy firmie Studnie Express. Henryk Liczbiński.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, RPZP.07.01.00 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno -zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.