Samorząd przekaże kolejne miliony na funkcjonowanie szpitala w Dębnie


W piątek, 5 maja br. w siedzibie Szpitala w Dębnie Sp. z o.o. odbyło się nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, podczas którego podjęto uchwałę o dofinansowaniu szpitala kwotą 2 mln złotych. 


Wynika to z ostatnio podjętych uchwał przez Radę Miejską Dębna i Radę Powiatu Myśliborskiego. Proporcjonalnie do posiadanych udziałów Gmina Dębno przekaże 630.000 zł., a Powiat Myśliborski 1.370.000 zł. Środki te przeznaczone zostaną na częściowe pokrycie zadłużenia szpitala.

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza